Posrednici

Banke

1. Sberbank Srbija a.d Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165g, Novi Beograd (11070)

Matični broj: 07792247

Broj registracije u APR: BD 44976

Dozvola za rad br: O.br. 352 od 17.12.1991. godine

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 197/UG od 11.06.2007. godine

e-mail: info@sberbank.rs

web: www.sberbank.rs

2. Komercijalna Banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, 11 000 Beograd

Matični broj: 07737068

Broj registracije u APR: BD 10156

Rešenje O.br. 206 od 03.07.1991.

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 196/UG od 28.01.2008. godine

e-mail: kontakt.centar@kombank.com

web: www.kombank.com

Brokersko dilerska društva:

1. Galenika Broker a.d. Zemun, Masarikov trg 8A

Matični broj: 17098748

Broj i datum rešenja o osnivanju: 03/2-646/2-95 od 30.01.1996. godine, 03/2-69/2-98 od 25.02.1998. godine

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 109/UG od 25.05.2007. godine

Telefoni: 011/219-65-72, 011/316-22-60, 011/316-16-66, 011/307-60-46

e-mail: company@galenikabroker.co.rs

web: www.galenikabroker.co.rs

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:00h-16:00h

2. Ilirika Investments a.d, Beograd, Knez Mihajlova 11-15/ V sprat

Matični broj: 17381369

Broj i datum rešenja o osnivanju: 5/0-02-247/3-02 od 09.04.2002. godine

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 722/UG od 03.09.2007. godine

Telefoni: 011/330-1000

e-mail: info@ilirika.rs

web: www.ilirika.rs

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:30h-16:30h

Ostali posrednici

1. Andreja Velimirović PR Agencija za konsalting, Batutova 4, Beograd (Zvezdara)

Matični broj: 63839701

PIB: 108979990

Broj registracije u APR: БП 47655/2015

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 401/UG od 10.11.2015. godine

e-mail: andreja.velimirovic@finansijskiplan.rs

Telefon 011 269 03 50