Finansijski izveštaji

2016. Godina

2015. Godina

2014. Godina

 • Revizorski izveštaji sa napomenama DZU Fima Invest a.d. Beograd
  za 2014.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 5.37MB
 • Finansijski izveštaji sa napomenama DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2014.godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.32MB

2013. Godina

 • Revizorski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2013.god.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.08MB
 • Finansijski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za 2013.god.(2)
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.81MB
 • Napomene uz finansijske izveštaje DZU FIMA Invest a.d.
  za 2013. god.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.46MB
 • Napomene uz revizorske finansijske izveštaje DZU FIMA Invest a.d.
  za 2013. god.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.12MB

2012. Godina

 • Finansijsji izveštaj DZU FIMA Invest a.d. za 2012. godinu FIMA Invest - pdf download PDF 2.98MB
 • Napomene DZU FIMA Invest a.d. uz finansijski izveštaj nezavisnog revizora za 2012.godinu FIMA Invest - pdf download PDF 1.65MB

2011. Godina

 • Revizorski izveštaji DZU FIMA Invest a.d. Beograd za 2012.godinu
  DZU FIMA a.d. Invest za 2011. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.67MB
 • Izmene i Dopune Ugovora o osnivanju DZU FIMA Invest a.d. FIMA Invest - pdf download PDF 1.48MB
 • Statut DZU FIMA Invest a.d. FIMA Invest - pdf download PDF 4.47MB
 • Napomene nezavisnog revizora za
  DZU FIMA a.d. Invest za 2011. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.34MB
 • Izveštaj nezavisnog revizora
  DZU FIMA Invest a.d. za 2011. godinu.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.24MB
 • Finansijski izveštaji
  DZU FIMA Invest za 2011. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.79MB
 • Napomene uz finansijske izveštaje
  DZU FIMA Invest a.d. za 2011. godinu.
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.06MB

2009. Godina

 • Finansijski izveštaj za DZU FIMA Invest a.d. Beograd
  za period od 01.01.-31.12.2009. godine
  FIMA Invest - pdf download PDF 3.3MB
 • Finansijski izveštaj sa izveštajem nezavisnog revizora
  DZU FIMA Invest a.d. Beograd za 2009. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.9MB
 • Napomene uz finansijski izvestaj DZU FIMA Invest a.d.
  za period od 01.01.-31.12.2009.godine.pdf
  FIMA Invest - pdf download PDF 4.5MB
 • Finansijski izveštaj Društva za upravljanje investicionim fondovima
  Fima Invest ad Beograd za period 01.01.-30.06.2009.
  FIMA Invest - pdf download PDF 412KB
 • Napomene uz finansijski izveštaj
  za period 01.01 – 30.06.2009. DZU Fima Invest
  FIMA Invest - pdf download PDF 156KB
 • Revizorski izveštaj za Društvo – 2009 FIMA Invest - pdf download PDF 2.2MB

2008. Godina

 • Godišnji finansijski izveštaj za Društvo 2008 FIMA Invest - pdf download PDF 80KB
 • Napomene uz godišnji finansijski izveštaj za Društvo 2008FIMA Invest - pdf download PDF 101KB
 • Revizorski izveštaj za Društvo – 2008.FIMA Invest - pdf download PDF 4.56MB
 • DZU Polugodišnji finansijski izvestaj 30.06.2010FIMA Invest - pdf download PDF 9.44MB
 • DZU Napomene uz Polugodišnji finansijski izvestajFIMA Invest - pdf download PDF 14.7MB