Kontaktirajte nas

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

FIMA Invest a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4
11070 Novi Beograd

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08.30-16.30

Članovi Fonda mogu uputiti reklamacije na rad Društva Milanu Marinkoviću, direktoru i predsedniku upravnog odbora.
Rok za odgovor – 15 dana.

3 + 4 =

Milan Marinković
Direktor
Tel. +381 11 41 41 603
milan.marinkovic@fimainvest.com


Vladimir Pavlović, CFA
Tel. +381 11 41 41 607
Fax: +381 11 41 41 606
vladimir.pavlovic@fimainvest.com


Miloš Savić, CFA
Portfolio menadžer Fondova FIMA ProActive, FIMA SEE Activist a.d. Beograd
Tel: +381 11 41 41 604
milos.savic@fimainvest.com


Ljiljana Đorđević
Interni revizor
Tel: +381 11 41 41 603
ljiljana.djordjevic007@gmail.com


Sonja Kostić
Interni kontrolor
Tel: + 381 11 41 41 600
sonja.kostic@fimainvest.com


Danka Abuzeid
Interni kontrolor
Tel. +381 11 41 41 600
danka.milutinovic@fimainvest.com


Zorica Marinković
Računovođa
Tel: +381 11 41 41 603
zorica.marinkovic@fimainvest.com