FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd
FIMA INVEST - Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd - logo
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
FIMA Invest - O drustvu FIMA Invest - Kastodi Banka FIMA Invest - BDD FIMA Invest - Posrednici FIMA Invest - Regulativa FIMA Invest - Linkovi
home | kontakt
Kontakt

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd

 

 

FIMA Invest a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4
11070 Novi Beograd

 

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08.30-16.30


Članovi Fonda mogu uputiti reklamacije na rad Društva Milanu Marinkoviću, direktoru i predsedniku upravnog odbora.
Rok za odgovor – 15 dana.

 

Milan Marinković
Direktor
Tel. +381 11 41 41 603
milan.marinkovic@fimainvest.com

 

Vladimir Pavlović, CFA
Tel. +381 11 41 41 607
Fax: +381 11 41 41 606
vladimir.pavlovic@fimainvest.com

 

Vladimir Drašković, CFA
Portfolio menadžer Fondova FIMA ProActive, FIMA Novac, FIMA SEE Activist a.d. Beograd
Tel: +381 11 41 41 603
vladimir.draskovic@fimainvest.com

 

Ana Nikolić
Interni revizor
Tel: +381 11 41 41 603
ana.nikolic@fimainvest.com

 

Sonja Kostić
Interni kontrolor
Tel: + 381 11 41 41 600
sonja.kostic@fimainvest.com

 

Danka Abuzeid
Interni kontrolor
Tel. +381 11 41 41 600
danka.milutinovic@fimainvest.com

 

Zorica Marinković
Računovođa
Tel: +381 11 41 41 603
zorica.marinkovic@fimainvest.com

 

 

FIMA Invest a.d. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10a-II/4
11070 Novi Beograd

 

Radno vreme sa strankama
Svakog radnog dana: od 08.30-16.30