Skupštine akcionara FIMA SEE Activist

XII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd – U LIKVIDACIJI

Konačne odluke i zapisnik sa XI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST održane dana 30.04.2019. godine

XI REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Konačne odluke i zapisnik sa XI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST održane dana 22.02.2019.godine

XI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd – U LIKVIDACIJI

Konačne odluke i zapisnik sa X VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST održane dana 21.12.2018.

X VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST

Konačne odluke i zapisnik sa IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST održane dana 29.8.2018.

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST

X REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST

Konačne odluke i zapisnik sa VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZIF FIMA SEE ACTIVIST