Stope Prinosa

Imovinu Fonda čini zbir vrednosti svih hartija od vrednosti iz portfolia Fonda i drugih oblika imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima i ovim Prospektom.

Neto vrednost imovine Fonda po investicionoj jedinici se izračunava svakog radnog dana i objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka i na internet stranici Društva za upravljanje www.fimainvest.com.

2019. Godina

2018. Godina

2017. Godina

2016. Godina

Prinosi FIMA ProActive 31.12.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.12.2016 PDF 278KB

Prinosi FIMA ProActive 30.09.2016 Prinosi FIMA ProActive 30.09.2016 PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 30.06.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 272KB

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2016 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 190KB

2015. Godina

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 Prinosi FIMA ProActive 31.03.2015 PDF 274KB

Objava prinosa ZIF 31.03.2015 Objava prinosa ZIF 31.03.2015 PDF 274KB

2014. Godina

Prinosi FIMA ProActive 31.12.2014 Prinosi FIMA ProActive 31.12.2014 PDF 273KB

Objava prinosa ZIF 30.09.2014 OKTOBAR Objava prinosa ZIF 30.09.2014 OKTOBAR PDF 273KB

Prinosi FIMA ProActive 30.09.2014 OKTOBAR 2014. Prinosi FIMA ProActive 30.0902014 OKTOBAR 2014. PDF 272KB

Objava prinosa ZIF 30.06.2014 Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 30.06.2014 Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Objava prinosa ZIF 31.03.2014. Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Prinosi FIMA ProActive 31.03.2014. Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 272KB

2013. Godina

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2013. PDF 271KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.9.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2013. PDF 272KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.6.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 273KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.02.2013. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 248KB

2011. Godina

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.09.2011. PDF 63.80KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 30.06.2011. godine Objava prinosa za FIMA ProActive 30.6. PDF 127KB

Objava prinosa za FIMA ProActive na dan 31.03.2011.godine FIMA Invest - pdf download PDF 123KB

2010. Godina

Objava prinosa za OIF FIMA ProActive na dan 31.03.2010.godine FIMA Invest - pdf download PDF 125KB

Prinos fonda FIMA ProActive FIMA Invest - pdf download PDF 84KB

Objava prinosa za FIMA ProActive FIMA Invest - pdf download PDF 122KB

Objava prinosa za FIMA ProActive 31.12.2010. FIMA Invest - word download WORD 49KB