Prospekt

 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2017.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2017.
  FIMA Invest - pdf download PDF 346KB
 • Prospekt FIMA ProActive 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 572KB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 30.06.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 334KB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.14MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 334KB
 • Prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.1MB
 • Skraćeni prospekt FIMA ProActive 27.04.2016.
  FIMA Invest - pdf download PDF 299KB
 • Prinos FIMA ProActive Decembar 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Prinos FIMA ProActive Septembar 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 273KB
 • Prinos FIMA ProActive Jun 2015
  FIMA Invest - pdf download PDF 272KB
 • ProspektFIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 466KB
 • ProspektFIMA ProActive April 2014
  FIMA Invest - pdf download PDF 467KB
 • Revizorski izveštaj sa napomenama OIF FIMA ProActive za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 7.35MB
 • Finansijski izveštaji sa napomenama OIF FIMA ProActive za 2014. godinu
  FIMA Invest - pdf download PDF 5.21MB
 • Napomene uz revizorski izveštaj z a OIF FIMA ProActive za 2013. god.
  FIMA Invest - pdf download PDF 2.96MB
 • Revizorski izveštaj za OIF FIMA ProActive za 2013.god.
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Finansijski izveštaj OIF FIMA ProActive za 2013.god.
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Napomene uz finansijske izveštaje za OIF FIMA ProActive za 2013.god
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 402KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 653KB
 • Prospekt FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 653KB
 • Prospekt FIMA ProActive 31.12.2011.
  FIMA Invest - pdf download PDF 400KB
 • Prospekt Fonda FIMA ProActive (tekst ažuriran 30.06.2010.)
  FIMA Invest - pdf download DOC 292KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 30.09.2010.
  FIMA ProActiv - doc download DOC 49KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 30.06.2010.
  FIMA Invest - pdf download DOC 50KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive 31.12.2009.
  FIMA Invest - pdf download DOC 56KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 51KB
 • Objava prinosa Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download DOC 48KB
 • Prinosi FIMA ProActive 30.09.2012
  FIMA Invest - pdf download DOC 49KB
 • Objava rezultata Fonda FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 27.5KB
 • Izveštaj o poslovanju FIMA ProActive
  FIMA Invest - pdf download PDF 1.4MB