BDD

Društvo ima zaključene ugovore o posredovanju u trgovanju hartijama od vrednosti sa sledećim brokersko-dilerskim društvima:

1. BDD WISE Broker a.d. Beograd

Matični broj: 17252461

Broj i datum rešenja o osnivanju 03/2-888/2-00 od 05.06.2000.godine

Broj zaključenog ugovora o posredovanju u trgovanju hartijama od vrednosti1402/UG 13.05.2008. godine

Adresa: Takovska 23-25

Predsednik upravnog odbora: Ana Tripović

Telefoni: 011/333 0 500, 011/333 0 502

e-mail: office@wisebroker.rs

Web site: www.wisebroker.rs

2. BDD Tesla Capital a.d. Beograd , Zira Centar Cvijićeva 129/III

Matični broj: 17326015

Broj i datum rešenja o osnivanju 4/1-02-1173/2-01 od 26.07.2001. godine

Broj zaključenja ugovora o posredovanju 414/UG od 08.08.2012. godine

e- mail:office@tesla-capital.com

Web site: www.tesla-capital.com

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:30h-16:30h