BDD

Društvo ima zaključene ugovore o posredovanju u trgovanju hartijama od vrednosti sa sledećim brokersko-dilerskim društvima:

1. M&V Investments ad Beograd

Adresa: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115E, V sprat, Poslovni Centar Grawe

Matični broj: 08614938

Broj i datum rešenja o osnivanju 03-491/2-95 (za brokerski način trgovine) od 17.10.1995.godine; 03/2-942/2-97 (za dilerski način trgovine) od 25.02.1998. godine

Broj zaključenja ugovora br.IUBG05204 del.br. 308/UG od 20.12.2017. godine – Društvo –investicione usluge

Broj zaključenja ugovora br.IUBG05206 del.br. 55/UG od 20.12.2017. godine – ZIF –investicione usluge

Broj zaključenja ugovora br. IUBG05205  del.br. 309/UG od 20.12.2017. godine – OIF –investicione usluge

Telefon: +381 11 353 09 00

Fax:+381 11 311 69 74

e-mail: bg@mvi.rs

Radno vreme sa klijentima: ponedeljak-petak 09:00-15:30

Web site: www.mvi.rs

2. JUBMES BANKA ad Beograd

Matični broj: 07074433

Broj i datum rešenja o osnivanju 5/0-10-6567/3-08 od 22.01.2009. god.

Broj zaključenog ugovora o posredovanju u trgovanju hartijama od vrednosti 312/UG 20.12.2017 godine

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121

Telefoni: 011/2205-732 i 011/2205-734

e- mail:broker@jubmes.rs

Web site: www.jubmes.rs

Radno vreme od 09:00h-17:00h


3. ILIRIKA Investments ad Beograd

Adresa: Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd

Matični broj: 17381369

Broj i datum rešenja o osnivanju 5/0-02-247/3-02 od 09.04.2002. god.

Broj zaključenog ugovora o posredovanju u trgovanju hartijama od vrednosti 315-1/UG 22.12.2017 godine

Telefon: +381 (11) 330 1000

e-mail: info@ilirika.rs

Web site: www.ilirika.rs

Radno vreme: pon-pet 08:30 do 22:00