Fima Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

SEKTOR ZA SAVETOVANJE PRI ULAGANJU U INVESTICIONE FONDOVE:
011/41-41-600 011/41-41-601 fax: 011/41-41-606

Neto vrednost imovine po investicionoj jedinici fonda FIMA ProActive:

Vrednost  investicione jedinice fonda FIMA ProActive na dan 18.09.2018:

577,05 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 18.09.2018:

102.984.132,03 RSD

fimaproactive

Neto vrednost imovine po akciji fonda FIMA SEE Activist:

Neto vrednost imovine po akciji na dan 18.09.2018:

21.589,61 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 18.09.2018:

113.345.454,12 RSD

Tržišna vrednost akcije fonda na dan 18.09.2018 iznosi 19.000,00 rsd

fimaseeactivist

Vesti:

Sopstvene akcije

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 14.9.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-3170/6-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 11.4.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-666/5-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje broj o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016.pdf

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.pdf