Fima Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

SEKTOR ZA SAVETOVANJE PRI ULAGANJU U INVESTICIONE FONDOVE:
011/41-41-600 011/41-41-601 fax: 011/41-41-606

Neto vrednost imovine po investicionoj jedinici fonda FIMA ProActive:

Vrednost  investicione jedinice fonda FIMA ProActive na dan 08.12.2017:

552,02 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 08.12.2017:

131.811.541,42 RSD

fimaproactive

Neto vrednost imovine po akciji fonda FIMA SEE Activist:

Neto vrednost imovine po akciji na dan 05.12.2017:

21.645,81 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 05.12.2017:

113.748.716,22 RSD

Tržišna vrednost akcije fonda na dan 05.12.2017 iznosi 15.000,00 rsd

fimaseeactivist

Vesti:

Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 14.9.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-3170/6-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 11.4.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-666/5-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje broj o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD


Stope prinosa za OIF FIMA ProActive i ZIF FIMA SEE ACTIVIST za period 30.06.2016 – 30.06.2017

Stope prinosa OIF FIMA ProActive
  • Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2016. do 30.06.2017. iznosi 18,15%
  • Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 06.05.2007 do 30.06.2017.) iznosi -5,61%
  • Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (od 30.06.2012 do 30.06.2017.) iznosi 9,27%
Stope prinosa ZIF FIMA SEE ACTIVIST AD Beograd
  • Godišnja stopa prinosa fonda za period od 30.06.2016. do 30.06.2017. iznosi 13,86%
  • Stopa prinosa fonda od početka poslovanja (od 05.08.2008 do 30.06.2017.) iznosi 9,36%
  • Stopa prinosa fonda za period od 5 godina (od 30.06.2012 do 30.06.2017.) iznosi 14,77%
Vrednosti obračunate na dan 11.07.2017. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose:
  • NAV – Neto vrednost imovine 115.344.502,58 RSD
  • Neto vrednost imovine po akciji 21.949,48 RSD.
  • Tržišna vrednost akcije fonda na dan 11.07.2017 iznosi 15.000,00 RSD

27. jun 2016.

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016.pdf

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.pdf