Fima Invest a. d. Beograd

FIMA Invest osnovan je na osnovu Dozvole za rad Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-679/4-07 od 21.03.2007. godine, odnosno Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD18645/2007 od 02.04.2007. godine.

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd

Radno vreme sa strankama svakog radnog dana od 08:30h-16:30h

Matični broj Društva je 20272627, PIB 104918295

SEKTOR ZA SAVETOVANJE PRI ULAGANJU U INVESTICIONE FONDOVE:
011/41-41-600 011/41-41-601 fax: 011/41-41-606

Neto vrednost imovine po investicionoj jedinici fonda FIMA ProActive:

Vrednost  investicione jedinice fonda FIMA ProActive na dan 18.12.2018:

565,64 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 18.12.2018:

100.749.445,78 RSD

fimaproactive

Neto vrednost imovine po akciji fonda FIMA SEE Activist:

Neto vrednost imovine po akciji na dan 11.12.2018:

21.336,74 RSD

Vrednost imovine fonda na dan 11.12.2018:

112.017.907,26 RSD

Tržišna vrednost akcije fonda na dan 11.12.2018 iznosi 19.000,00 rsd

Vrednost akcije fonda na organizovanom tržištu se nalazi na linku https://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/ACTV

 

fimaseeactivist

Vesti:

Najljubaznije Vas molimo da, kada budete u prilici, u periodu do 30. novembra ove godine, posetite Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd, radi ažuriranja podataka i neophodne dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine i Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest ad Beograd, kao obveznik dužno je da utvrdi da li je član fonda, odnosno stvarni vlasnik člana fonda funkcioner, član uže porodice funkcionera ili bliži saradnik funkcionera.


Sopstvene akcije

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 14.9.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-3170/6-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-3 d.o.o. BEOGRAD


Upisan novi privatni investicioni fond

Dana 11.4.2017. godine Komisija za hartije od vrednosti donela je rešenje broj 5/0-52-666/5-17 o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD. Оvim fondom upravlja društvo za upravljanje FIMA Invest ad Beograd.

Rešenje broj o upisu u Registar investicionih fondova privatnog investicionog fonda PIF WMEP-1 d.o.o. BEOGRAD


Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta OIF Fima Proactive, 15.09.2016.pdf

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skracenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Prospekta i Skraćenog prospekta ZIF Fima SEE Activist, 15.09.2016.pdf